irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

پروژه های اجرا شده

نامه الکترونیک چاپ

برای مشاهده جزئیات بیشتر، روی نام پروژه کلیک نمایید.

تاریخ پایان تاریخ شروع سازمان در خواست کننده عنوان
اردیبهشت 1390 صندوق توسعه صادرات و فناوري شريف پروژه طراحی ساختارها و فرآیندهای صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر توسعه صادرات و فناوری شریف
اردیبهشت 1390 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پروژه طراحی و ایجاد پرتال بین المللی فرصت‏های سرمایه‏ گذاری شهری
17/02/90 17/08/89 شرکت نوسازان منطقه 4 طرح امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی احیای بافت فرسوده شمیران ‏نو
01/02/90 01/07/89 شرکت نوسازان منطقه 4 طرح امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی احیای بافت فرسوده شیان

24/12/89

9/11/89

شهرداری تهران

پروژه شناسایی مدلی برای خصوصی سازی در شهرداری تهران

30/10/89

21/02/89

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

پروژه تدوین بسته ‏های سرمایه ‏گذاری صنعت گردشگری کشور در چهار استان

31/05/89

31/03/88

شهرداری تهران

پروژه طراحی الگوی تامین مالی پروژه‏ های شهرداری تهران

10/08/88

10/12/87

صندوق ضمانت صادرات ايران

پروژه آسیب شناسی فعالیتهای صندوق ضمانت صادرت ایران و تحلیل جایگاه آن در ساختار اقتصاد ملی

20/07/88

20/12/87

شهرداری منطقه 4 تهران

پروژه ساختار بخشی مالی به یک پروژه نمونه سرمایه ‏گذاری در منطقه چهار شهرداری تهران

9/07/88

19/12/87

شهرداری منطقه 4 تهران

پروژه آسیب شناسی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهری

9/06/88

18/06/87

شهرداری کرج

پروژه طراحی الگوی عملیاتی اصلاح منابع درآمدی و پایداری سازی درآمدهای شهرداری کرج

18/06/88

18/06/87

شهرداری کرج

پروژه شناسایی زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری درشهر کرج