irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

ثبت نام هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران
فرم ثبت نام در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران
توجه: هزینه شرکت در کل برنامه 4،900،000 ریال می باشد. هر شخص با پرداخت هزینه مذکور میتواند در دو روز برنامه شامل افتتاحیه، نشست تخصصی و یک کارگاه آموزشی شرکت نماید.
سازمان / شرکت:
سمت:
تلفن رابط مستقیم
دورنگار
نشانی دقیق پستی
کد پستی
مشخصات فرد اول:
نام و نام خانوادگی: *
Full Name: *
رشته تحصیلی
پست الکترونیک: *
مدرک تحصیلی
تلفن همراه: *
ثبت نام در:
افتتاحیه
نشست و کارگاه روز اول
کارگاههای آموزشی روز دوم *


نحوه پرداخت وجـه:
1. پرداخت از طریق حضور در بانک و ارسال فیش واریزی
تصویر فیش واریزی؛ حداکثر 300 کیلوبایت (فرمتهای png و jpg و gif)
*
2. پرداخت Online


ب) دقت بفرمایید که در قسمت (بابت:) گزینه (گروه مدیریت مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف) انتخاب شده باشد
ج) پس از پرداخت؛ تصویر فیش واریزی را در قسمت بالا الصاق و شناسه پرداخت را در پایین وارد نموده و بر روی «ارسال» کلیک نمایید . همچنین جهت تأییدیه ثبت نام با شماره تلفن 4-66086771 تماس حاصل نمایید .
شناسه پرداخت: