irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

A-1

آزمون CFA در سطح جهان توسط CFA Institute  برگزار مـي شـود کـه ايـن مـوسـسـه هم‌اکنون دو مدرک معتبر CFA و CIPM را ارائه مي‌کند.
A-14 تمرکز کنفرانس اخیر تأکید بر توسعه نوآوری‌‏های مالی در ایران و استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بین‏ المللی برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی بین‏ المللی می‏ باشد.

 

A-13

در این دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به صورت کامل و کاربردی در یک سرفصل جامع که توسط ACCA طراحی گردیده ارائه می شود...
 
top-4 top-7 top-6
st-3
 

ati

مدرس: دکتر علی عالی زاده

زمان: 19 خرداد 94

banner site - 93 - 1

مدرس: دکتر کوروش شمس

زمان: 9 الی 18 خرداد 94

banner site - 93 - 63

مدرس: دکتر عبدالحسین شیروی

زمان: 20 و 21 خرداد 94

banner site - 93 - 64

مدرس: دکتر سعید فلاح پور

زمان: 20 خرداد 94

banner site - 93 - 42

مدرس: دکتر مرتضی باقرپور

 

زمان: 27 خرداد 94

banner site - 93 - 36

مدرس: دکتر مرتضی باقرپور

زمان: 24 خرداد 94

banner site - 93 - 30

مدرس: اصغر طاهرپور اصل

زمان: خرداد 94

banner site - 93 - 50

مدرس: دکتر مرتضی باقرپور

زمان: مرداد 94

banner site - 93 - 26

مدرس: دکتر سعید فلاح پور

زمان: 5 و 12 مرداد 94

banner site - 94 - 2

مدرس: مهدی بزرگی

زمان: 3 الی 26 مرداد 94

banner site - 94 - 1

مدرس: جمعی از اساتید

زمان: از 8 مرداد 94

banner site - 94 - 5

مدرس: دکتر محمدمهدی نادری

زمان: 7 و 8 مرداد 94

banner site - 94 - 3

مدرس: جمعی از اساتید

 زمان: از 15 مرداد 94

banner site - 94 - 6

مدرس: سعید قهرمانپور

زمان: 13 و 14 مرداد 94

banner site - 94 - 4